Medeltida kvinna sitter på en krenelerad mur och broderar.

Kvinna på medeltiden: bara brodera? Målning av Edmund Leighton (1853-1922).

Välkommen till Kvinnliga krigare och andra medeltida regelbrytare! Den här webbplatsen är biprodukten av ett annat projekt — jag arbetar med en bok som vill föra ut de senaste decenniernas rön om genus under medeltiden, och det som inte får plats i boken vill jag istället presentera och diskutera här. Anledningen är att den bild som nu växer fram i akademiska tidskrifter är en annan än vad de flesta ser framför sig när man nämner medeltida kvinnor.

De flesta ser förmodligen medeltidens samhälle som hårt och genompatriarkalt. Kvinnor hade inga rättigheter, ingen kontroll över sina liv och inget att se fram emot annat än att arbeta hårt, föda många barn och dö en tidig död. Alternativt ser man framför sig en adelsdam som på sin höjd fick ägna sig åt broderi. Var det så?

Den första bilden har i och för sig fog för sig. Medeltidens samhälle var hårt och genompatriarkalt. Kvinnor hade sällan något att ta till när det gällde rättigheter, kontroll och framtidsutsikter. Vad beskrivningen däremot missar är att samhället då som nu var ytterst komplext, och att man därför inte kan applicera en så enkel och entydig bild på samtliga europeiska kvinnor från 500 till 1500 e.Kr. Villkoren skiftade rejält. Fram till 800-talet fanns ett antal kloster med både munkar och nunnor, styrda inte av en abbot utan av en abbedissa (Bardsley 2007, s. 35 ff.). Under högmedeltiden hittar vi några kvinnliga sheriffer i England, bland annat Nicola de la Haye som spelade en avgörande roll under belägringen av Lincoln år 1217 (McLaughlin 1990, s. 199), och i senmedeltidens Brygge kunde kvinnor vara ekonomiskt aktiva och fria från det manliga förmyndarskap som var regel i större delen av Europa (Reyerson 2013, s. 300).

Det är inte fråga om att förneka att kvinnans situation var dålig under medeltiden. Det är fråga om att den historiska verkligheten var mer intressant än vad många känner till, och om det nu är sant att vi bygger framtiden på det förflutnas grund bör fler känna till att vi här och där i källorna hittar vi en kvinnliga läkare, en kvinnlig författare eller till och med en kvinnlig krigare. Jag hoppas att du vill läsa vidare!

Källor

Bardsley, Sandy, Women’s Roles in the Middle Ages, Women’s Roles Through History, Greenwood Press, Westport 2007

McLaughlin, Megan, “The Woman Warrior: Gender, Warfare and Society in Medieval Europe”, Women’s Studies 1990:3/4

Reyerson, Kathryn, “Urban Economies”, i The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe, Judith Bennett och Ruth Mazo Karras (red.), Oxford University Press, Oxford 2013

Comments (3)

 1. Svara

  Hej,
  jag är mycket imponerad av ansatsen. Men vem är du? Vad har du för bakgrund? Har du ett namn? En titel, finns det en möjlighet att kontrollera dig som källa? Jag undrar mest för att jag skulle vilja visa och dela vidare initiativet, men för att kunna göra det vill jag veta mer om den som står bakom webbplatsen.

  • Svara

   Johanna berättade, men Stefan försök att göra det tydligare 🙂 Du är ju värsta superkällan… Ska blogga om detta 🙂 #ftw

   • admin

    Svara

    Så, nu ska sidan ‘Om webbplatsen/Kontakt’ vara betydligt lättare att hitta. 🙂 Tack för glada tillrop! /Stefan

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *