År 1713 började Ulrika Eleonora Stålhammar, en ung, adlig kvinna från Småland, leva som man. Hon blev artillerist, hon gifte sig med en kvinna, och hon var inte ensam – ett tjugotal fall finns dokumenterade.

Nytt avsnitt av podcasten Kvinnliga krigare! Du kan lyssna i spelaren nedan, eller via iTunes, Acast eller vilken annan plattform du nu brukar använda för att lyssna på poddar. Skrolla ner för att se illustration och källförteckning.

 

Foto av Kalmar slott

Ingen samtida avbildning av Ulrika Eleonora Stålhammar finns bevarad. Istället visar vi Kalmar slott, där Ulrika Eleonora 1715-1726 tjänstgjorde som Wilhelm Edstedt, artillerist. Foto: Pudelek (CC BY-SA 4.0).

Källor

Almquist, Jan Eric, “Giftermål mellan kvinnor”, Svensk Juristtidning, 1939:1

Dekker, Rudolf och Lotte van de Pol, Kvinnor i manskläder: en avvikande tradition, Europa 1500-1800, svensk övers. Joakim Sundström, Kulturhistoriskt bibliotek, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm 1995

Harrison, Dick, “Kvinnliga krigare”, i Magnus Bergsten (red.), Svenska krig och krigiska svenskar, Historiska Media, Falun 2002

Liliequist, Jonas, “Kvinnor i manskläder och åtrå mellan kvinnor: kulturella förväntningar och kvinnliga strategier i det tidigmoderna Sverige och Finland”, i Eva Borgström (red.), Makalösa kvinnor: könsöverskridare i myt och verklighet, AlfabetaAnamma, Göteborg 2002

Liliequist, Jonas, “Elisabeth (Lisbetha) Olofsdotter”, i Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg (red.), Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg 2018, (www.skbl.se/sv/artikel/ElisabethLisbethaOlofsdotter, hämtad 2019-05-24)

Thunander, Sven, “Ulrica var Wilhelm och Wilhelm var Ulrica”, i Sven Carlsson m.fl. (red.), Mellan Härån och Rasjön: årsskrift 1986, hembygdsföreningarna i Bondstorp, Svenarum, Tofteryd och Åker, Skillingaryd 1986

Åberg, Alf, Karolinska kvinnoöden, Natur och Kultur, Stockholm 2000

Österberg, Eva, “Förbjuden kärlek eller förtigandets strategi: när Ulrika Eleonora gifte sig med Maria”, i Eva Österberg (red.), Jämmerdal och fröjdesal: kvinnor i stormaktstidens Sverige, Atlantis, Stockholm 1997

STEFAN HÖGBERG

 

Vinjettbilden är ett montage av Kalmar slott (foto: Pudelek, CC BY-SA 4.0) och Girl-portrait-looking-young-female-919048 (foto: Free-Photos, PD). Montaget gjordes av Stefan Högberg och ligger under licensen CC BY-SA 4.0.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *