Medeltida teckning av occitansk adelsdam

Lyssna på medeltiden: grevinnan av Dias musik

Trubadurkonsten stod högt i kurs hos medeltidens occitanska adel, och även adelsdamer komponerade. En av dem, grevinnan av Dia, har efterlämnat musik som vi fortfarande kan lyssna till.    För ett tag sedan skrev jag om medeltidens kvinnliga trubadurer. Jag nämnde dock aldrig en av de mest intressanta: grevinnan av Dia, den enda som lämnat efter sig musik som

Medeltida miniatyr av skrivande kvinna

Kvinnliga trubadurer: Marie av Frankrike och Bieiris av Romans

Det är ont om uppgifter om individuella kvinnliga trubadurer. I vissa fall finns dock deras verk bevarade, och sådana texter kan ge fascinerande inblickar i medeltidens värld. I förra veckans inlägg gav vi oss i kast med medeltidens kvinnliga trubadurer. Den här gången ska vi titta närmare på två av dem: Marie av Frankrike och Bieiris av Romans, och

Medeltida teckning av två sittande musikanter

Höviska omtolkningar: medeltidens kvinnliga trubadurer

I både spanska och franska medeltidskällor dyker kvinnor upp som underhållare. Inte nog med att de underhöll, de omarbetade också litterära motiv för sina egna syften. Kvinnliga krigare i all ära, men det fanns även andra medeltida yrken som idag uppfattas som manliga trots att vi hittar kvinnliga utövare. Ett sådant yrke är trubadurens. I