Kvinnor med auktoritetsproblem: vem fick skriva under medeltiden?

För kvinnor var det särskilt svårt att ta sig in i den exklusiva gruppen medeltida författare. Ändå har flera texter med kvinnlig avsändare lästs och bevarats ända till vår tid.  Att uttrycka sig i skrift är att sprida sina åsikter och sin världsbild, ett slags kulturellt maktmedel. De flesta medeltida författare som vi känner till idag var män

I media

Här hittar du film och radiointervjuer med koppling till Stefan Högberg och Historieporten, liksom musik och annat för den som är intresserad av kvinnors historia. Klicka på titeln för att komma vidare till varje resurs! Film Drottning Filippa. En föreläsning som Stefan höll vid Historiska museet i Stockholm hösten 2019, och som museet lagt ut på nätet