Målning av mörkhårig kvinna

Rabbi ben Baruch sätter ner foten: judiska kvinnor i medeltidens Europa

Medeltidens judiska kvinnor hade mycket gemensamt med sina kristna grannar, men också helt andra möjligheter — till exempel att tvinga fram skilsmässa. Den här bloggen har tagit upp en hel del medeltida kvinnor under de senaste åren, men med få undantag har det varit kvinnor som tillhörde den dominerande västkristna kulturen. På rak arm kommer