Svartvit teckning av spefull åldring.

Kvinnliga bärsärkar under vikingatiden?

Bärsärkar: elitkrigare med kopplingar till förkristen kult. Men vad betyder det när en fornnordisk sång nämner kvinnliga bärsärkar? Ibland dyker vikingatida ämnen upp på den här medeltidsbloggen. Vi brukar använda den kontinentala definitionen av medeltid (omkring 500-1500 e.Kr.), och den inbegriper vad vi i Skandinavien ser som vikingatid (800-1100 e.Kr.). Således har vi tidigare pratat