Närbild av två unga kvinnor i rustningar.

Iron maidens? Medeltida kvinnor i rustning

Det finns ingen tvekan om att vissa medeltida kvinnor burit rustning. Frågan är hur en så gränsöverskridande handling bemöttes. Bilden till höger målades någon gång mellan 1450 och 1500 och föreställer en ung kvinna i rustning. Detta i en tid då gränsen mellan manligt och kvinnligt befästes allt mer i det senmedeltida Europa — hur går det ihop? Har

Teckning av kvinna som håller ett avhugget huvud.

Kvinnor i manskläder redan under medeltiden?

Historiker har hittat många kvinnor som antog manlig identitet under 1600- och 1700-talen, ofta som soldater och sjömän. Hur såg det ut under medeltiden? Er bloggare läser för närvarande Rudolf Dekkers och Lotte van de Pols Kvinnor i manskläder. Detta är en nederländsk undersökning av kvinnor som antog manlig identitet under 1600- och 1700-talen, och författarna