Medeltida teckningar av en man och en kvinna som fäktas.

Vem är kvinnan med svärdet? Fäktkonstens bok och mysteriet Walpurgis

Varför visar Europas äldsta fäktningsmanual från omkring 1300 en kvinnlig fäktare? Runt år 1300 skrevs och illustrerades en ovanlig handskrift i södra Tyskland. Det är en handbok som visar hur man slåss med svärd och bucklare, det vill säga en liten sköld, och dess författare kallade den för Fäktkonstens bok. Under sin moderna och något