"Lady Knight" av steve_w (CC BY-NC-ND 2.0).

Kvinnliga riddare, del ett: från Tortosa till Calais

Ingick kvinnor i medeltidens riddarordnar? Kvinnliga krigare går igenom beläggen. Kvinnliga riddare är ett ämne som vi varit inne på tidigare på den här bloggen. Slutsatsen blev att källorna nämner kvinnor som deltagit i väpnade konflikter till häst — Sikelgaita av Salerno, Isabel av Conches och Johanna av Flandern är tre exempel — men att

Riddare (detalj ur Bayeuxtapeten)

Isabel av Conches: en riddare bland riddare?

Även den här veckan består inlägget av en ny titt på en källa till medeltida genushistoria, nämligen krönikören Orderic Vitalis beskrivning av den minst sagt stridbara Isabel av Conches. Hans text är dock märkligt motsägelsefull — kanske återger han flera traditioner om samma händelse, och kanske kan vi använda dessa för att komma sanningen nära?

Foto av kvinnlig riddare i skog

Krismöte och bröllop: en sista titt på kvinnornas tornerspel

Kvinnorna måste dölja spåren av sitt tornerande för männen. Den “välborna kvinnan” har visserligen vunnit, men det löser inte hennes problem med hemgiften… eller gör det? Det medeltida diktverket “Kvinnotorneringen” får en upplösning som tyder på viss nervositet kring 1200-talets gräns mellan manligt och kvinnligt. I förra inlägget började vi titta på det tyska diktverket “Kvinnotorneringen” från 1200-talet. De förnäma kvinnorna

Den välborna kvinnan slår tillbaka: åter till kvinnornas tornerspel

Det finns förvånansvärt många medeltida berättelser om kvinnor som deltar i tornerspel. I 1200-talets Tyskland skrevs en som möjligen kastar ljus över de olika verken.  Före jul tittade vi på två medeltida diktverk om “kvinnornas tornerspel”. Ett var från 1100-talet och ett från 1200-talet, och båda lät tidens adelskvinnor drabba samman i just ett eget tornerspel. Författarnas

Medeltida miniatyr av kung som dubbar riddare

Kvinnliga riddare: Johanna av Flandern

Grevinnan Johanna av Flandern ska ha stridit och fört befäl från hästryggen under inbördeskriget i Bretagne på 1340-talet. Kan vi tro på de uppgifterna, och kan vi i så fall se henne som riddare? Förra veckan letade vi efter kvinnliga riddare, hittade Isabel av Conches men kom fram till att källan som berättar om henne

Fanns det några kvinnliga riddare?

Kvinnliga krigare är en sak, men fanns det några kvinnliga riddare under medeltiden? Adelskvinnan Isabel av Conches från 1000-talet är en stark kandidat, men det beror på vad vi menar med riddare.  Så här strax efter 2014 års rikstornering i Hovdala passar det bra med en fråga som, har jag hört, ibland ställs i torneringskretsar — fanns det några

Kvinna mot riddare i teckning från 1300-talet

Bilden ovan är en marginalillustration i ett franskt breviarium (bönbok). Breviariet skrevs för en viss Renaud av Bar när han var prost i Verdun under 1300-talets första år, och med tanke på kyrkans inställning till aktiva kvinnor kan man fråga sig vad prosten tyckte om motivet. Marginalillustrationer är dock en besynnerlig genre; de har så vitt