Pigan och inkvisitionen: Raymonde den Arsen

Raymondes tid som piga i en familj av kättare gjorde att hon ställdes inför inkvisitionen — och för en gångs skull dokumenterades en vanlig 1300-talskvinna i källorna. Den här bloggen har i fyra år beskrivit berömda medeltida kvinnor. Det är nämligen främst berömda, ofta aristokratiska kvinnors liv som bevarats i källorna. Att kunna följa ett