Foto av ett astrolabium lutat mot ett par böcker.

Medeltida förklaring till varför kvinnor bryter normer

Vissa kvinnor nöjde sig inte med sin traditionella roll. Lärda män tog till astrologi för att hitta en förklaring. För vana läsare av bloggen kommer det inte som någon överraskning: vi har inte många källor till kvinnors vardagsliv under medeltiden. Vad vi har är dessutom ofta uttryck för hur någon ville att samhället skulle fungera, inte en dokumentation