När kvinnorna tog över i Pyrenéerna

Det var oftast männen som hade makten bland Pyrenéernas medeltidsbönder, men inkvisitionens protokoll visar också upp något oväntat: kvinnliga familjeöverhuvuden. Idag har vi kommit till ett behagligt undantag när det gäller medeltidshistoria. Texter om den perioden får ofta inledas med orden ‘vi vet inte särskilt mycket om…’, men det gäller inte byn Montaillou i östra Pyrenéerna. Tvärtom. Denna bergsby var det sista fästet