"Porträtt av Bianca Maria Sforza" (detalj), Bonifacio Bembo ca 1460. Tempera på pannå.

Bianca Maria Visconti Sforza: hertiginna och befälhavare

Hertiginnan av Milano var djupt insyltad i 1400-talets krig och politik, men blev hon till sist förgiftad av sin son? De medeltida kvinnliga ledare som fått sina porträtt tecknade på den här bloggen levde ofta under medeltidens mellersta århundraden. Under senmedeltiden, 1300- och 1400-talen, finns färre namn att skriva om. Minst ett lysande undantag finns

Fotografi av tegelkyrka

I väntan på en kvinnlig påve: mysteriet Guglielma

Ett av högmedeltidens kätterier ställde kvinnocentrerad kristendom i kontrast till den mansdominerade kyrkan. Guglielmiterna jagades av inkvisitionen men verkar ha överlevt. Det kommer nog inte som en överraskning att den medeltida kyrkan var en tämligen mansdominerad institution. Kanske är det mindre känt att en kvinna predikade en alternativ, kvinnlig variant av kristendom i 1200-talets Italien, och att hennes lärjungar