Montage av Jerusalems murar och sorgset kvinnoansikte

Margaret av Beverley försvarar Jerusalem

Minst en kvinna deltog i försvaret av Jerusalem år 1187, och vi har hennes redogörelse för belägringen. Någon gång runt 1140 föddes en flicka vid namn Margaret i Jerusalem. Det var då fyra årtionden sedan kristna härskare erövrat staden under det första korståget, men Margarets föräldrar tillhörde inte de bofasta kristna med rötter i väst.