Teckning av kvinna som håller ett avhugget huvud.

Kvinnor i manskläder redan under medeltiden?

Historiker har hittat många kvinnor som antog manlig identitet under 1600- och 1700-talen, ofta som soldater och sjömän. Hur såg det ut under medeltiden? Er bloggare läser för närvarande Rudolf Dekkers och Lotte van de Pols Kvinnor i manskläder. Detta är en nederländsk undersökning av kvinnor som antog manlig identitet under 1600- och 1700-talen, och författarna