Kejsarinnan Matilda, del fyra: den svårfångade kejsarinnan

Matilda kom ständigt undan sina fiender, men inbördeskriget hade slutat i dödläge. Hennes lösning blev att lämna vidare stafettpinnen till nästa generation. I det första, andra och tredje inlägget om Matilda giftes denna engelska prinsessa bort med den tysk-romerske kejsaren, återvände till faderns hov och utsågs där att ärva tronen om det inte fanns några

Kejsarinnan Matilda, del tre: kampen om England

Matilda accepterade inte att någon stal hennes tron, och efter två år av krigföring var kronan inom räckhåll. Om det bara inte varit för londonborna… I det första inlägget om Matilda såg vi hur hon 1114 giftes bort med den tysk-romerske kejsaren. I det andra såg vi hur kejsaren avled och kejsarinnan återvände till hemlandet

Närbild av en flickas ansikte

Kejsarinnan Matilda, del ett: vägen till kejsardömet

Matilda blev drottning när hon var åtta och kejsarinna när hon var fjorton. Det var bara början på hennes karriär. Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När stormannen befann sig på resa, satt fängslad eller hade avlidit behövde någon gå in i hans ställe, och fanns det ingen vuxen son var makan eller