Pigan och inkvisitionen: Raymonde den Arsen

Raymondes tid som piga i en familj av kättare gjorde att hon ställdes inför inkvisitionen — och för en gångs skull dokumenterades en vanlig 1300-talskvinna i källorna. Den här bloggen har i fyra år beskrivit berömda medeltida kvinnor. Det är nämligen främst berömda, ofta aristokratiska kvinnors liv som bevarats i källorna. Att kunna följa ett

Katarerna fördrivs från Carcassone 1209. Ur Grandes Chroniques de France.

Alix av Montmorency: det första folkmordets organisatör (del ett)

När Alixs make fick problem så hjälpte hon honom. Parets mål var att åstadkomma ett blodbad. Kvinnliga krigare ber om ursäkt för några veckors tystnad — er bloggare har fyllt jämnt. Idag ska vi dock titta närmare på Alix av Montmorency, en kvinna som visar att periodens gränsöverskridare inte nödvändigtvis delade dagens etiska normer, och

Kvinnliga präster — på medeltiden?

Under högmedeltiden utmanade alternativa religiösa rörelser den etablerade kyrkan. Arnauda av Lamothe och andra kvinnor predikade, men kätteriet gav dem inte så stora möjligheter som man tidigare trott. Den här bloggen har tittat på medeltidens kvinnliga läkare, ledare, krigare och många andra kategorier, men dagens rubrik kanske får läsaren att hoppa till — kvinnliga präster? Den frågan är ju kontroversiell på många håll än

När kvinnorna tog över i Pyrenéerna

Det var oftast männen som hade makten bland Pyrenéernas medeltidsbönder, men inkvisitionens protokoll visar också upp något oväntat: kvinnliga familjeöverhuvuden. Idag har vi kommit till ett behagligt undantag när det gäller medeltidshistoria. Texter om den perioden får ofta inledas med orden ’vi vet inte särskilt mycket om…’, men det gäller inte byn Montaillou i östra Pyrenéerna. Tvärtom. Denna bergsby var det sista fästet