Otrohet med dödlig utgång: medeltida kvinnors rätt till hämnd

Medeltida lagar tycks ofta skrivna av män för män, men här och var lyser en annan bild igenom. Vissa lagar sanktionerar till och med kvinnors hämnd på rivaler och otrogna makar. Idag försöker lagstiftare i mångt och mycket skilja på hämnd och kriminalvård — som det senare uttrycket antyder ska brott leda till vård snarare än vedergällning. Medeltidens

Allt var Calefurnias fel: medeltida kvinnor i rätten

Medeltida lagstiftning var noga med att kvinnor inte fick vara med vid rättegångar, ibland inte ens för att vittna. Intressant nog var de med i alla fall. Rättsutövningen är en viktig del av samhället, och så var det redan under medeltiden. Den som kan delta när tvister ska avgöras och brott bestraffas har också ett visst mått av inflytande. Vad hade