Foto av äldre medeltida kvinna vid bord med flaskor.

Slutet för kvinnliga läkare? Rättegången mot Jacoba Felicie

År 1322 stämde Paris universitet en kvinnlig läkare. Rättsfallet ger oss uppgifter om hennes verksamhet och dessutom hennes egna argument för kvinnliga läkare. Medeltidens kvinnliga läkare dyker inte upp så ofta på den här bloggen. Vi har dock varit inne på Trota av Salerno, som skrev medicinska läroböcker på 1100-talet, och den mystiska kvinna från Paris som räddade franske kungen Ludvig IX. Ludvig