Anlita Stefan som talare

Det var när jag studerade historia vid Göteborgs universitet som jag läste tegelstenen War in the Middle Ages. Ett kapitel räknade upp olika grupper som deltog i medeltida krig, och när jag vände blad möttes jag av oväntade ord: “och så var det kvinnorna”. Den första överraskningen var att kvinnor ibland deltagit på medeltida slagfält.