Foto av kvinnlig ryttare.

Johanna av Flandern: grevinnan som satte eld på fiendens läger?

Ledde grevinnan Johanna personligen styrkor bakom fiendens linjer 1342? Det hävdar en samtida krönika. Här är redogörelsen, översatt till svenska. Denna blogg brukade ha en del som hette ”Vad säger källorna?” Eftersom få har läst de inläggen återpubliceras de i den riktiga bloggen vissa veckor under våren 2017, och idag är vi framme vid skildringen

Foto av kvinnlig ryttare.

Ny källa: Johanna av Flandern drar i fält

Denna veckas blogginlägg är en ny titt på en källa — i mitten av 1300-talet skriver krönikören Jean le Bel en av de få längre skildringar vi har av en medeltida kvinna som ägnar sig åt offensiv krigföring. Såvitt jag vet har skildringen aldrig tidigare översatts till svenska, men nu finns den tillgänglig på Kvinnliga