Otrohet med dödlig utgång: medeltida kvinnors rätt till hämnd

Medeltida lagar tycks ofta skrivna av män för män, men här och var lyser en annan bild igenom. Vissa lagar sanktionerar till och med kvinnors hämnd på rivaler och otrogna makar. Idag försöker lagstiftare i mångt och mycket skilja på hämnd och kriminalvård — som det senare uttrycket antyder ska brott leda till vård snarare än vedergällning. Medeltidens