Närbild av två unga kvinnor i rustningar.

Iron maidens? Medeltida kvinnor i rustning

Det finns ingen tvekan om att vissa medeltida kvinnor burit rustning. Frågan är hur en så gränsöverskridande handling bemöttes. Bilden till höger målades någon gång mellan 1450 och 1500 och föreställer en ung kvinna i rustning. Detta i en tid då gränsen mellan manligt och kvinnligt befästes allt mer i det senmedeltida Europa — hur går det ihop? Har

Foto av riddare.

Silence och hennes systrar: kvinnor blir män i medeltida romaner

Medeltida litteratur visar upp kvinnor som lever som män och slåss som riddare. Vad säger det om hur man tänkte kring genus? Skönlitteratur säger en hel del om det samhälle där den kommer till. Läser vi en kioskdeckare från 1970-talet så säger den ett och annat om hur författaren tänkte, inte minst när det gäller