Foto av medeltida kvinna framför båt.

Katherine Gamen blir domarens död: kvinnor under det stora bondeupproret

År 1381 fick den engelska landsbygden nog. Flera kvinnliga rebeller deltog i upproret som följde.  På det hela taget var 1300-talet ett dåligt århundrade att vara bonde i England. Först kom digerdöden, som raderade ut kanske hälften av befolkningen. Det innebar visserligen att de överlevande lantborna kunde sälja sin arbetskraft till högre pris — tillgång