Foto av Stefan Högberg i panik bakom sin laptop.

Vad händer på Kvinnliga krigare? En författares bekännelser

Bokprojekt leder till nya sorters inlägg på Kvinnliga krigare — till exempel om kvinnor i medeltida bilder, som vi börjar med redan idag. Målet med den här bloggen är att varje vecka presentera ett nytt inlägg om medeltidens kvinnliga normbrytare. De senaste månaderna har dock inlägget uteblivit vissa veckor. Vad är det som pågår? Den