Kvinnor med auktoritetsproblem: vem fick skriva under medeltiden?

För kvinnor var det särskilt svårt att ta sig in i den exklusiva gruppen medeltida författare. Ändå har flera texter med kvinnlig avsändare lästs och bevarats ända till vår tid.  Att uttrycka sig i skrift är att sprida sina åsikter och sin världsbild, ett slags kulturellt maktmedel. De flesta medeltida författare som vi känner till idag var män

Skulle du passa som medeltida författare?

Vad krävdes för att bli författare under medeltiden? Att lära sig skriva var en utmaning i sig, men det var bara början — särskilt för kvinnor. Frågan i rubriken kanske verkar onödig. Den som läser detta inlägg torde redan ha missat en ganska viktig kvalifikation för medeltida författare, nämligen att leva under medeltiden. Men låt oss