Foto av kvinna i medeltidskläder med två oxar

Sankt Gerald och medeltidskvinnorna som gick till jobbet

Den medeltida kyrkan utgick från att kvinnor skötte hemmet och män försörjde familjen — allt annat var mot den naturliga ordningen. Problemet var att övertyga kvinnor och män om den saken. Har ni hört den om Sankt Gerald och bondhustrun? Nej, det är ingen rolig historia. Det är en del av en vita, en levnadsbeskrivning över det franska helgonet Gerald