En tidigmedeltida träborg brinner.

Varför brände Ethelbur sin makes borg?

Krönikan talar om att kungens fäste förstördes — av drottningen. Vad ligger bakom den kortfattade noteringen? För ett par veckor sedan ställde vi frågan hur mycket vi kan veta om en av 600-talets mäktigaste kvinnor, den engelska abbedissan Hild. Omkring tiden för Hilds död 680 föddes en annan kvinna i det anglosaxiska England, en kvinna