Svenska kvinnor historien glömde
Stefan Högberg               134:-

Har du hört talas om  Emerentia Pauli, som 1612 ledde försvaret mot en dansk här?

Se innehållsförteckningen för boken Svenska kvinnor historien glömde Läs ett utdrag ur boken Svenska kvinnor historien glömde

(Mer om boken nedan!)

Beställ boken Svenska kvinnor historien glömde

Eva Dickson

Har du hört talas om Maria Christina Bruhn, som utvecklade artilleriteknik i 1770-talets Stockholm? Eller piloten, rallyföraren, krigskorrespondenten och upptäcksresanden Eva Dickson från det tidiga 1900-talet, eller Emerentia Pauli, som 1612 ledde försvaret mot en dansk här?

Kvinnorna som påverkade historiens gång har ofta glömts bort, men vittnesbörden om dem lever kvar i arkiv, bibliotek och utgrävningsschakt. Det blev särskilt aktuellt under arbetet med den här boken, när tidigare okänd information om 1800-talsagitatören Sophie Sager plötsligt dök upp i Svea hovrätts arkiv. I Svenska kvinnor historien glömde ställer Stefan Högberg samman vad vi vet om åtta svenska kvinnor som påverkade sin samtid, men som få har hört talas om idag, och vilka kvinnor som är med ser du om du klickar på knappen för innehållsförteckning ovan.

Ur recensionerna: “Texterna i boken är välskrivna och lätta att följa med i, samt väcker även intresse för att läsa mer om dessa kvinnor. […] Boken är givande för historieintresserade i allmänhet och för de som är intresserade av kvinnohistoria i synnerhet. Den kan även passa för gymnasiet.” — Anna-Karin Skoglund, Bibliotekstjänst, BTJ-häftet 24/2019.

Porträtt av Sophie Sager.Boken bygger på podcasten Kvinnliga krigare, där vi ibland måste stryka spännande detaljer för att inte avsnitten ska bli för långa. I boken har bra mycket mer fått plats. Svenska kvinnor historien glömde ges ut i storpocket om 192 sidor, och på dessa sidor hittar du alltså bland annat…

  • Åtta detaljerade beskrivningar av svenska kvinnor som påverkade historiens gång, men som hamnat på undantag i historieskrivningen
  • Hittills okända uppgifter om det så kallade Sagerska målet
  • Spännvidd från 1300-tal till tidigt 1900-tal
  • En motvikt till bristen på kvinnor i skolans historieböcker, där bara 15% av namngivna personer är kvinnor

De senaste tio åren har Stefan Högberg studerat historiens gränsöverskridande kvinnor. Några av resultaten är böckerna Kvinnliga krigare och Kvinnorna historien glömde, podcasten Kvinnliga krigare och föreläsningar över hela Sverige.

Klicka här för bokens presskit.