Montage av medeltida målning av Jeanne d'Arc och foto av kvinnlig soldat.

Jeanne d’Arc, målad på 1400-talet, och kvinnlig soldat i Israels försvarsstyrkor fotograferad 2008 — mötte de samma argument? (Licensdata i slutet av inlägget.)

Argumenten mot kvinnliga soldater verkar inte ha förändrats så mycket under de senaste sjuhundra åren. Vad kan det bero på?

Kvinnliga krigare har visserligen tagit jullov, men kan inte låta bli att skriva ett kort inlägg när det dyker upp intressant information. Undertecknad snubblade nyligen över artikeln ‘Women in Combat‘ på engelskspråkiga Wikipedia och läste sammanställningen av invändningar mot att tillåta kvinnor att vara soldater. De lät bekanta — faktum är att man kan hitta snarlika argument  i skolastiska debatter om samma fråga från andra halvan av 1200-talet, över sjuhundra år tidigare. Hur snarlika? Låt oss jämföra:

Argument från 1200-talet Argument från 2000-talet
Det är kvinnans uppgift att sköta hushållet, och därför kan hon inte ge sig ut i krig.  (Ingen motsvarighet i Wikipedias sammanställning.)
Kvinnor kan inte slåss – de är för svaga och dumma, och har fel temperament. Kvinnor är i genomsnitt mindre än män, med 45-50% mindre styrka, 25-30% mindre aerobisk kapacitet och ett skörare skelett.
Kvinnor kan inte ingå i en här eftersom de då skulle utsätta de manliga soldaterna för sexuella frestelser. Naturen har givit kvinnan skam, lång klädsel, vigselringar och underkastelse just för att förhindra sådant, och det går ju inte ihop med en krigares fri- och rättigheter. Närvaron av kvinnor skadar ett förbands stridsmoral. Romantiska förhållanden mellan soldater sänker truppernas effektivitet, och många kvinnor skulle se till att bli gravida för att undvika strid. Manliga soldater förlorar dessutom kontrollen om de ser en kvinna såras.

Wikipedia tar dessutom upp ett etiskt argument, att det inte skulle vara acceptabelt att kvinnor riskerar att bli tillfångatagna på slagfältet och utsatta för övergrepp. Notera att artikeln (och för all del även skolastikerna) också tar upp argument för kvinnliga soldater.

Argumenten nu och då är alltså inte identiska, och idag tycks ingen argumentera att kvinnan måste sköta hushållet (i alla fall inte så det hörs). I övrigt siktar medeltidens och dagens debattörer dock till stor del in sig på samma områden. Det gäller kvinnors fysiska förmåga och den sociala effekten av att blanda upp de manliga trupperna med kvinnor.

Då ska vi komma ihåg att nästan allt annat i västvärlden har förändrats under de sjuhundra år som passerat. Från en kultur där makt tillhörde stormän personligen, där familjen utgjorde grunden för det mesta och religionen satte världsbilden har vi rört oss till en där den moderna staten styr nästan oinskränkt över nästan fria individer, och där individerna själva förväntas välja hur de ska se på tillvaron. Krig sköts inte längre av aristokrater som samlar ihop egna styrkor utan av välorganiserade, statskontrollerade yrkesarméer. Och ändå argumenterar man fortfarande på ett snarlikt sätt. Jag har svårt att komma på ett annat område där detta gäller.

Det kan förstås finnas många förklaringar till detta. Den som håller med om argumenten mot kvinnliga soldater kan helt enkelt säga att de stämmer, så varför ändra dem? Den som inte håller med kan misstänka att synnerligen tröga patriarkala strukturer följer med oss genom århundradena. Har man följt den här bloggen ett tag anar man nog vartåt undertecknad lutar. Jag nöjer mig dock med att påpeka ett intressant faktum i argumentet om kvinnors fysiska förmåga: både förr och nu är man snabb att säga att kvinnor i genomsnitt är svagare än män, och att därför, tydligen, alla kvinnor är svagare än alla män. Jag tror bestämt att jag har skrivit om den tanken tidigare.

 

Källor:

Blythe, James, “Women in the Military: Scholastic Arguments and Medieval Images of Female Warriors”, History of Political Thought, 2001:

“Women in Combat” på engelskspråkiga Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_combat; hämtad 2015-01-02).

 

Vinjettbilden till det här inlägget är ett montage av “Joan of Arc” och “Female Soldiers Unload their Weapons” (foto: Israels försvarsstyrkor; CC BY 2.0).

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *