Oljemålning av godsherre som ser ner på sina bönder.

Även konstnärer har intresserat sig för rätten till första natten, som här i Vasilij Polenovs målning ”Pravo gospodina” från 1874.

Det sägs att medeltida godsherrar hade rätt till samlag med godsets nygifta kvinnor. Stämmer det verkligen?

Förra veckan tittade vi på uppgifterna om medeltida kyskhetsbälten och kom fram till att bältena var en myt. Det finns ett annat fenomen med kopplingar till sexualitet som sägs ha varit stort under medeltiden, nämligen den så kallade jus primae noctis, ”rätten till första natten” (fenomenet har även flera andra namn, men för enkelhetens skull håller vi oss till ett). Tanken är att godsherren bland sina många andra privilegier även hade rätt till samlag med godsets nygifta kvinnor första natten efter bröllopet. Är detta mer trovärdigt än kyskhetsbälten?

Från Shakespeare till Braveheart

Om inte annat så verkar många som levt efter medeltidens slut ha trott på uppgifterna, eller åtminstone använt sig av dem. Rätten till första natten dyker upp hos Voltaire, i Mozarts Figaros bröllop, Shakespeares Henrik V och Mel Gibsons Braveheart. Den användes också som argument av de debattörer som gick till storms mot adeln under 1700-talet, men verklighetsbakgrunden är mer osäker. Det lär för all del finnas många fall där godsherrar har våldtagit en av godsets kvinnor, men har sådana övergrepp verkligen utgjort en rätt?

Albrecht Classen, de medeltida myternas fiende nummer ett som vi mötte i förra inlägget, gav sig på att undersöka rätten till första natten. De äldsta säkra omnämnanden han kunde hitta i källorna kom först på 1500-talet, och det rör sig då om berättelser om ett medeltida förflutet, inte författarens samtid. Medeltida källor är förstås överlag dåliga. Få texter skrevs, och bra mycket färre har överlevt till våra dagar. Kanske den här rätten existerade utan att kommenteras i skrift särskilt ofta?

Men det verkar inte troligt att medeltidens människor skulle ha låtit bli att kommentera. Framför allt borde kyrkan, som i hundratals år kämpade för monogama äktenskap, ha argumenterat ursinnigt mot en sådan rätt. Vi har mycket bevarat av kyrkans argumentation — länge var det just där som man skrev ned saker och ting — men det finns inte ett ljud om sådana adelskrav.

Keltisk religion

Jag skrev dock att de äldsta säkra omnämnandena kom från 1500-talet. Hur är det med de osäkra?

Det irländska eposet Táin Bó Cúailnge komponerades förmodligen på 800-talet men skrevs ned först två århundraden senare. Där står att varje man i Ulster hade så stor respekt för kung Conchobor att man efter bröllopet först av allt lät hustrun ligga med kungen. Här är vi dock inne på skönlitteratur och på mytologi av ett annat slag än ovan. Conchobor fungerar som en källa till liv för hela samhället, som en fertilitetsgud, och bakgrunden är keltisk religion snarare än adelns rättigheter.

Ett annat möjligt argument för rätten till första natten är en dom utfärdad av spanske kung Ferdinand alldeles i slutet av medeltiden, i april 1486. Ferdinand förbjuder adelsmän i norra Spanien att kräva vad som verkar vara just denna rätt av sina bönder, men sammanhanget visar att det är fråga om att tvinga bönderna att betala för symboliska handlingar, inte att verkligen begå övergrepp.

Avgiftsbelagda bröllop

Om rätten till första natten är en myt, vad kan ha givit upphov till den? När det gällde kyskhetsbälten fanns det trots allt metaforiska uttryck att utgå från. Har dagens myt uppstått ur tomma intet?

Nej, förmodligen inte. Medeltida bönder som gick i giftastankar hade faktiskt skyldigheter mot sina godsherrar. De kunde behöva sin herres tillåtelse för att få gifta sig över huvud taget, och på många håll skulle de betala en avgift. Wilhelm Erövraren förkunnade att alla ofria nygifta i England skulle betala en sådan avgift till konungen. I Skottland kallades den för merchet, och i Frankrike gick själva betalningsplikten under namnet droit de formariage (i Normandie dock droit de cullage). Det ligger nära till hands att se sådana plikter som grunden för myten om rätten till första natten.

Vi har en myt kvar att avliva, och möjligen kommer den att förvåna vissa läsare. Den kräver dock att er bloggare läser in sig först, så de närmaste veckorna går vi vidare till andra ämnen innan vi återkommer till myterna.

 

Källa

Classen, Albrecht, The Medieval Chastity Belt: A Myth-Making Process, The New Middle Ages, Palgrave Macmillan, New York 2007, s. 147-154

 

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *