Startbild ur presentationen 'Medeltidens kvinnliga krigare'

Första bilden i presentationen om medeltidens kvinnliga krigare.

Ett nytt föredrag om medeltidens kvinnliga krigare har sett dagens ljus. Det handlar bland annat om mystiska kvinnolagar och två härförarsystrar från Kastilien. 

Den 17 december hade ett nytt föredrag om medeltida kvinnor smygpremiär på Historiska museet i Stockholm. Nu ligger det uppe i det smörgåsbord av föredrag som arrangörer kan välja bland, och till skillnad mot de andra alternativen där fokuserar det helt på kvinnliga krigare. Den här veckan tittar bloggen närmare på detta föredrag, för det innehåller en del godbitar.

Mystiska lagar om kvinnor

Föredraget, som logiskt nog heter Medeltidens kvinnliga krigare, börjar med att se på tecken på kvinnlig våldsutövning under medeltiden. Källorna är ju inte särskilt detaljerade, men kan vi ändå ana något av de texter som finns kvar i våra dagar? Det finns till exempel en hel del lagar som rör kvinnor i det tidigmedeltida Europa — och befinner vi oss på kontinenten räknar vi som bekant tidig medeltid mellan ungefär 500 och 1000 e.Kr. De lagarna skiljer sig mycket åt i detaljer, men de är överens om den övergripande bilden. Kvinnor står under en faders, makes eller annan manlig släktings förmyndarskap, punkt och slut. Hon förväntas inte vara särskilt aktiv i samhället, och hon ska absolut inte ta till våld.

Man kan därför fråga sig varför en langobardisk lag från mitten av 600-talet säger hur man ska hantera situationen när en kvinna dödats i strid. En annan, hundra år yngre lag (som vi har tagit upp tidigare i den här bloggen) berättar vad man ska göra om en grupp kvinnor angriper män. Sedan har vi den bayerska lag från 700-talet som säger att mansbot, alltså kompensation till familjen för någon som dödats, inte utgår för kvinnor som tar till vapen.

Normbrytare i armén?

Det finns fler exempel. Även om källorna inte tillåter någon detaljerad analys verkar det som om de styrande bestämt sig för att kvinnor inte använder våld, och sedan gör kvinnor det i alla fall, och så får man skriva kompletterande lagar. Det har knappast någonsin funnits ett samhälle där alla följt en enda, tydlig norm, men däremot tycks de styrande ofta ha svårt att se andra normer än sina egna.

Ett något senare exempel kommer från Englands första juridiska avhandling, Ranulf av Glanvills Avhandling om konungariket Englands lagar och seder från 1180-talet. Där står att

det är varken tillbörligt eller en plikt eller en sed att kvinnor tjänar herr konungen i hären eller i annan kunglig tjänst.

Hade man verkligen betonat det så kraftigt om inte kvinnor hade gjort just detta, eller i alla fall försökt få göra det?

Kvinnliga befälhavare

Men sådana indicier är just indicier, inte något bevis för medeltida kvinnliga krigare. Föredraget går vidare till mer handfasta argument, bland annat det tjugotal kvinnliga befälhavare som vi känner till från perioden. Medeltida författare skrev mycket hellre om adeln än om allmogen, så vi vet mer om adliga kvinnor, och vi kan se att de emellanåt gav sig in i krig i egenskap av härförare. Ett exempel är Berengaria I av Kastilien, som belägrade en borg och deltog i sin sons krigståg under 1200-talets första hälft, och hennes syster Blanche av Kastilien som ledde egna arméer för att skydda sin sons arv. Arvet var den franska kronan, och det faktum att sonen senare blev Ludvig IX av Frankrike visar att det hela gick Blanches väg. När Ludvig i vuxen ålder skulle ge sig av på korståg och behövde någon som tog hand om kungadömet medan han var borta frågade han mamma, som motvilligt tog på sig uppgiften.

Systrarna från Kastilien hade en kusin, Blanche av Champagne, som också gav sig ut i fält, och så har vi ju Ethelfled, Isabel av Conche, Johanna av Flandern, Matilda av Toscana, Filippa av Hainaut… De är faktiskt för många för att alla ska kunna behandlas i detalj, särskilt som föredraget även tar upp kvinnliga fotsoldater och teorier om hur kvinnliga krigare passade in i sin tid. Om det här låter spännande kan jag rekommendera att hålla ett öga på föredragssidan för att se när och var Medeltidens kvinnliga krigare kommer att hållas — och ett annat öga på den här bloggen, där vi förstås fortsätter att titta på ämnet!

 

Källor

Bardsley, Sandy, Women’s Roles in the Middle Ages, Women’s Roles Through History, Greenwood Press, Westport 2007, s. 130, 198

Hay, David, “Canon Laws Regarding Female Military Commanders up to the Time of Gratian: Some Texts and Their Historical Contexts”, i A Great Effusion of Blood? Interpreting Medieval Violence, red. Mark D. Meyerson, Daniel Thiery och Oren Falk, University of Toronto Press, Toronto 2004

Nelson, Janet och Alice Rio, “Women and Laws in Early Medieval Europe”, i The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe, Judith Bennett och Ruth Mazo Karras (red.), Oxford University Press, Oxford 2013

Vones-Liebenstein, Ursula, “Une femme gardienne du royaume? Régentes en temps de guerre (France-Castille, XIIIe siècle)”, i Guerre et Gens, red. Philippe Contamine och Olivier Guyotjeannin, La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge, del 2, Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris 1996

 

 

 

Comments (2)

  1. Christel Storm

    Svara

    Ser fram mot ditt föredrag om Medeltidens kvinnliga krigare i kväll på Örebro läns museum!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *