Kvinnorna historien glömde
Stefan Högberg               124:-

Har du hört talas om spionen Aphra Behn, som blev den
första kvinnan i England att försörja sig som författare?

Se innehållsförteckningen för boken Kvinnorna historien glömde Läs ett utdrag ur boken Kvinnorna historien glömde.

(Mer om boken nedan!)

Beställ boken Kvinnliga krigare

Har du hört talas om spionen Aphra Behn, som blev den första kvinnan i England att försörja sig som författare? Eller Zenobia, som tog makten över den östra delen av romarriket, eller Napoleons skräck Germaine de Staël?

Kvinnorna som påverkade historiens gång har ofta glömts bort, men vittnesbörden om dem lever kvar i arkiv, bibliotek och utgrävningsschakt. Forskare har slitit i decennier för att åter kunna berätta deras historia, och i Kvinnorna historien glömde ställer Stefan Högberg samman vad vi vet om sju kvinnor som hade stort inflytande i sin samtid, men som få hört talas om idag. Vilka kvinnor som är med ser du om du klickar på knappen för innehållsförteckning ovan.

Ur recensionerna: “Språket flyter fint. Författaren verkar tala direkt till läsaren, som ett eko av podcasten. […] Boken är av intresse för de som är intresserade av historia i allmänhet och av kvinnohistoria i synnerhet.” — Anna-Karin Skoglund, Bibliotekstjänst, BTJ-häftet 22/2018. “Det är en bok med spänning och udda miljöer där genomsnittsläsaren möter vanligen okända konstellationer.” — Kjell Lundholm, Norrländska socialdemokraten.

Boken bygger på podcasten Kvinnliga krigare, där vi ibland måste stryka spännande detaljer för att inte avsnitten ska bli för långa. I boken har alltihop fått plats. Kvinnorna historien glömde ges ut i storpocket om 193 sidor, och på dessa sidor hittar du alltså…

  • Sju detaljerade beskrivningar av kvinnor som påverkade historiens gång, men som hamnat på undantag i historieskrivningen
  • Spännvidd från 200-tal till tidigt 1900-tal, och från England till Kina
  • En motvikt till bristen på kvinnor i skolans historieböcker, där bara 15% av namngivna personer är kvinnor

De senaste tio åren har Stefan Högberg studerat historiens gränsöverskridande kvinnor. Resultatet har blivit podcasten Kvinnliga krigare, föreläsningar runt om i Sverige och uppdykanden i bland annat tidskriften Historiskan och radioprogrammen P3 Historia och Vetenskapsradion Historia.

Klicka här för bokens presskit.