Medeltida teckning av dust mellan kvinna och riddare

Kvinna segrar i dust mot en riddare. Ur Renaud av Bars breviarium från 1302 eller 1303.

Bilden ovan är en marginalillustration i ett franskt breviarium (bönbok). Breviariet skrevs för en viss Renaud av Bar när han var prost i Verdun under 1300-talets första år, och med tanke på kyrkans inställning till aktiva kvinnor kan man fråga sig vad prosten tyckte om motivet. Marginalillustrationer är dock en besynnerlig genre; de har så vitt vi kan bedöma sällan något med handskriftens text att göra, och verkar ibland gå stick i stäv med dess innehåll.

Illustrationerna innehåller dessutom symbolik som nog var solklar under medeltiden men som vi idag har svårt att tolka. Forskaren Philippe Verdier menar att kvinnor inbegripna i en dust av det här slaget representerar kvinnor med bestämda åsikter, särskilt de som utövar makt i sin makes frånvaro. Det var en jämförelsevis vanlig väg till kvinnligt inflytande, särskilt för adelshustrur — deras makar hade ofta plikter som förde dem bort från hemmet. Men varför rider kvinnan och riddaren på en get och en bagge?

Breviariet finns idag i British Library, och eftersom det ingår i en samling skapad av tidningsägaren Yates Thompson kallas manuskriptet Yates Thompson 8.

 

Källor

Randall, Lilian, Images in the Margins of Gothic Manuscripts, California Studies in the History of Art, del 4, University of California Press, Berkley 1966

Verdier, Philippe, “Woman in the Marginalia of Gothic Manuscripts and Related Works”, i The Role of Woman in the Middle Ages: Papers of the Sixth Annual Conference of the Center for Medieval and Renaissance Studies, State University of New York at Binghampton, 6-7 May 1972, red. Rosemarie Thee Morewedge, Hodder and Stoughton, London 1975

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *