Medeltida miniatyr av en kvinna på en tron.

Så här framställs kejsarinnan Matilda i en handskrift gjord omkring trehundra år efter hennes egen tid. Förmodligen räcker hon över ett av de gåvobrev som idag blivit en viktig källa till kunskap om hennes liv.

Matilda blev drottning när hon var åtta och kejsarinna när hon var fjorton. Det var bara början på hennes karriär.

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När stormannen befann sig på resa, satt fängslad eller hade avlidit behövde någon gå in i hans ställe, och fanns det ingen vuxen son var makan eller modern den logiska ersättaren — det finns en anledning till att den tidens mäktiga familjer har liknats vid vår tids familjeföretag. Det är därför intressant att vi känner till åtminstone en kvinna som verkar ha struntat fullständigt i alla idéer om att hon skulle basera sin maktutövning på en man. Istället krävde hon Englands tron i sitt eget namn, och hon har gått till historien som kejsarinnan Matilda.

Matilda föddes 1102, dotter till den engelske kung Henrik I och hans drottning, som förvirrande nog också hette Matilda. Som vanligt när det gäller medeltida personer vet vi inte särskilt mycket om hennes barndom, men förmodligen tillbringade hon mycket tid vid moderns hov medan fadern reste runt för att föra krig och regera riket. Modern agerade enligt ovan nämnd modell regent för England under perioder då kungen befann sig utomlands, och hon kontrollerade hela tiden sina egna markområden och sitt eget hushåll. Historikern Marjorie Chibnall, som specialstuderat den blivande kejsarinnan, menar att hon fick en strikt uppfostran som bland annat tog hänsyn till att hon likt sin mor (och sin mormor, för den delen) kunde komma att bli inblandad i regeringsarbete i vuxen ålder.

Äktenskap mot två ton silver

En dag när den yngre Matilda var sex år anlände ett brev från kung Henrik, skrivet i Rouen på andra sidan Engelska kanalen. I brevet stod att den tyske kungen hade anhållit om dotterns hand.

Den tyske kungen hette Henrik, precis som den engelske — ibland får man känslan av att medeltiden led en närmast katastrofal brist på förnamn. Detta var hur som helst Henrik V, 28 år fyllda och en oerhört mäktig man som kontrollerade Tyskland, Burgund, norra Italien med flera områden. Hans ekonomi var dock inte den bästa, och den hemgift han skulle få vid ett äktenskap med den engelske kungens dotter kunde lösa den saken (hemgiften blev tiotusen mark, det vill säga drygt två ton silver). Matildas far var å sin sida förtjust i tanken att bli släkt med en så mäktig furste, och ett äktenskapskontrakt skrevs.

Krönt till tysk drottning

År 1110 lämnade Matilda och hennes följe England. Hon trolovades med sin blivande make i Utrecht under påsken, och sedan rörde sig hovet åt sydost. I juli hade man nått Mainz, där Matilda kröntes till tysk drottning. Man tror sig ha identifierat den krona som användes, och den måste ha varit alldeles för stor för den åttaåriga drottningen.

Sedan fördes Matilda västerut till Trier, där utvalda lärare undervisade henne i det nya landets språk och seder fram tills att hon nått den ålder då man menade att en kvinna var tillräckligt gammal för giftermål — tolv år. Bröllopet firades med stor pompa och ståt.

Under åren som följde utövade Matilda sina kungliga plikter, till exempel att föra olika aristokraters talan inför sin make. Henrik, som nu blivit krönt till kejsare, utkämpade hårda strider med både kyrkan och aristokratin, och det är troligt att Matilda var med om dessa. Hon behövde få politisk erfarenhet. Makt knöts till familj, och om Henrik avled utan en vuxen son var det upp till hans drottning att styra som regent tills sonen blev myndig, ett öde som vi såg kejsarens farmor Agnes kämpa med i ett tidigare inlägg.

Att låsa in påven

Så om Henrik var kejsare, varför kallas Matilda inte för kejsarinna utan för drottning? Saken var att endast påven hade rätt att kröna någon till kejsare eller kejsarinna. Medan Matilda lärde sig tyska och hovetikett i Trier hade Henrik varit nere i Rom för att klara ut sina mellanhavanden med påven Paschalis II, men denne hade inte givit med sig. Henrik fängslade då Paschalis och sexton kardinaler tills han fick vad han ville ha, bland annat sin kejserliga kröning.

Matildas kröning återstod dock. År 1116 följde hon med på en ny expedition till Italien, och då de närmade sig Rom skickade Henrik bud till påven för att försäkra att han bara kom för att förhandla. Det faktum att han red i spetsen för en väldig här antydde dock vilken sorts förhandlingar han tänkt sig, och Paschalis lämnade hastigt den eviga staden. Henrik kallade då till sig ett påvligt sändebud och bad honom kröna Matilda, vilket sändebudet också gjorde — vägran hade eventuellt kunnat utgöra en hälsorisk. Matilda var nu fjorton, och så vitt vi vet passade kronan utmärkt.

Kejsarinnan Matilda

Det fanns alltså frågetecken kring kröningen, men Matilda var nu kejsarinnan, och det skulle hon fortsätta att kalla sig under resten av sitt liv. När Henrik återvände till Tyskland stannade hon i norra Italien för sitt första politiska uppdrag, att under åren 1117-1119 styra över de väldiga kejserliga domänerna där. Sedan återvände hon till makens sida, och stridigheterna mellan olika faktioner i kejsardömet fortsatte medan hennes tjugoårsdag kom och gick.

Vad Matilda inte visste var att hennes tid i Tyskland nästan var över. Snart skulle hon ägna sig åt en helt annan sorts politik i hemlandet England, och detta ska vi återvända till i nästa inlägg.

 

Källa

Berman, Constance H., “Gender at the Medieval Millennium”, i The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe, Judith Bennett och Ruth Mazo Karras (red.), Oxford University Press, Oxford 2013

Chibnall, Marjorie, The Empress Matilda: Queen Consort, Queen Mother and Lady of the English, Blackwell, Oxford 1991

Drell, Joanna H., “Aristocratic Economies: Women and Family”, i The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe, Judith M. Bennett och Ruth Mazo Karras (red.), Oxford University Press, Oxford 2013

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *