Även kvinnor kunde bli inblandade i medeltidens juridiska dueller. Fäktningsläraren Talhoffers handböcker visar hur de kunde vinna dem.

Bilden nedan kommer från en tysk handskrift från 1459. En man står i en grop och slåss med stridsklubba. Motståndaren är en kvinna, beväpnad med vad som verkar vara en kanonkula insvept i tyg. Texten lyder “här slår han mot fötterna och hon träffar huvudet”. De stridande är iförda — pyjamas? Vad i all sin dar är det som pågår?

Medeltida teckning av en duell mellan en man och en kvinna.

“Här slår han mot fötterna och hon träffar huvudet” — ur handskriften Thott.290.2º från 1459, som idag finns i Det kongelige bibliotek i Köpenhamn.

Våldtäkt leder till duell

Mannen bakom handskriften var fäktningsläraren Hans Talhoffer. Troligen var volymen avsedd som hans egen referensbok, och kanske som ett stöd i undervisningen. Den visar strid med många olika sorters vapen, med och utan rustning, till fots och till häst — och under juridiska dueller, vilket bör vara vad mannen och kvinnan på bilden ägnar sig åt.

Den juridiska duellen härstammade från förkristen tid — tänk på vikingarnas sätt att lösa tvister genom holmgång — och under medeltiden togs den till när de som befann sig lite högre upp i samhället, adel och borgare, inte kunde lösa konflikter på annat sätt än genom att slåss om saken. Det var dock inte fråga om nävrätt utan om en reglerad del av rättsprocessen, ofta ett sätt att fastställa sanningen när ord stod mot ord. Gud ansågs nämligen ge segern till den som talade sanning, och därmed kunde man gå vidare med målet.

Även kvinnor kunde utmana eller utmanas på duell, och det är intressant att Talhoffer anger våldtäkt som ett av sju brott som var allvarliga nog för att en juridisk duell skulle kunna bli aktuell. Stridande kvinnor passade nu inte helt in i de medeltida lagstiftarnas uppfattning om genus, och enligt vissa källor kunde istället en manlig förkämpe kliva in i ringen. Det är dock svårt att säga exakt vilka regler som gällde vid mitten av 1400-talet och i det södra Tyskland där Talhoffer rörde sig. Får vi tro handskriften fanns också (eller bara?) möjligheten för kvinnan att få fördel i striden genom att den manlige motståndaren placerades i en grop.

Medeltida närstrid för kvinnor

Och så kunde hon vända sig till Talhoffer för att lära sig hur hon skulle bära sig åt för att vinna. Låt oss titta på några av de andra illustrationerna för att se vad det var han lärde ut.

Medeltida teckning av en duell mellan en man och en kvinna.

När mannen gör ett utfall med klubban använder kvinnan sitt vapen för att snärja hans arm…

Medeltida teckning av en duell mellan en man och en kvinna.

…för att sedan blockera hans vapen med sin vikt och koppla ett grepp som stänger hans luftstrupe…

Medeltida teckning av en duell mellan en man och en kvinna.

…eller rätt och slätt bryta nacken av honom.

Det ska påpekas att handskriften även visar tekniker som mannen kan använda för att besegra kvinnan, så vi ska inte se Talhoffer som någon sorts tidig feminist — han hjälpte sannolikt alla som kunde betala räkningen.

Ny handbok, ny teknik

Åtta år senare skapade Hans Talhoffer och en ny tecknare ännu en handbok. Den var avsedd för en av fäktningslärarens elever, den unge hertig Eberhard I av Württemberg. Biten om juridiska dueller mellan män och kvinnor finns med även här, och vi avslutar med en teknik som inte nämns i den första handskriften men som bör ha varit synnerligen effektiv.

Medeltida teckning av en duell mellan en man och en kvinna.

Fritt översatt: “här har hon greppat honom kring halsen och vid familjejuvelerna […]”. Ur handskriften Cod. icon. 394 a från 1467, som idag finns i Bayerns statsbibliotek. Foto: Münchener Digitalisieringszentrum (CC BY-NC-SA 4.0).

Källor

“Gerichtskampf” på tyskspråkiga Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtskampf), hämtad 2016-01-24

Ms. Cod. icon. 394 a, Bayerische Staatsbibliotek, München (tillgänglig via https://daten.digitale-sammlungen.de/0002/bsb00020451/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=00020451&seite=1, hämtad 2016-01-23)

Ms. Thott.290.2º, Det kongelige bibliotek, Köpenhamn (tillgänglig via https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Ms.Thott.290.2%C2%BA&fileuntil=Ms.Thott.290.2%C2%BA+101r.jpg#mw-category-media, hämtad 2016-01-23)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *