Svartvit teckning av Freja vid sin vagn

Freja, som Johannes Gehrts föreställde sig henne 1901. Notera spjutet — trots att hon är mest känd som kärleksgudinna är Freja är en av många kvinnor i nordisk mytologi som har en koppling till krig.

Nya uppgifter om kvinnliga vikingatida krigare har bloggats ut under de senaste dagarna. Tråkigt nog stämmer de inte.

Flera engelskspråkiga bloggar — The Mary Sue, Tor.com och andra — har avslöjat nya, häftiga historiska rön de senaste dagarna: hälften av vikingarnas krigare ska ha varit kvinnor. Först blir man begeistrad… och sedan inser man att den forskning bloggarna refererar till inte alls säger något sådant.

De dåliga nyheterna: uppgifterna går tillbaka på Shane McLeods artikel ”Warriors and Women: The Sex Ratio of Norse Migrants to Eastern England up to 900 ADsom publicerades i Early Medieval Europe redan 2011 (tyvärr måste man ha en prenumeration för att få läsa artikeln online). Texten handlar om andelen män och kvinnor bland de vikingar som invandrade till England under 800-talet. Kvinnor som begravs med vapen nämns när McLeod talar om problemen med att könsbestämma den som ligger i graven genom att titta på gravgåvor, men det är aldrig fråga om att hälften av vikingarnas krigare skulle ha varit kvinnor. Uppgifterna verkar ha gått genom flera led och förvanskats i en slags bloggosfärisk visklek.

De goda nyheterna: detta ändrar inte att vi känner till många kvinnliga vapengravar, något man till exempel kan läsa om i det här inlägget. Det finns inte längre någon tvekan om att kvinnor ibland begravdes med vapen under vikingatiden, eller för den delen att män ibland begravdes med smycken. Kopplingen mellan vapengravarna och de berättelser om sköldmöer som skrevs ned under medeltiden (och rimligen går tillbaka till vikingatid) förblir oklar, men gravmaterialet påminner oss hur som helst om att  vi inte bör projicera 1900-talets uppfattningar om manligt och kvinnliga tusen år tillbaka i tiden.

(Till sist, ett stort tack till alla som försett mig med länkar till alla dessa bloggar och artiklar de senaste dagarna! I övermorgon återvänder vi till det utlovade programmet, en titt på den kvinnofokuserade kätterska rörelsen guglielmiterna.)

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *