Medeltida miniatyr av kvinna som undervisar munkar i geometri.

En kvinna undervisar med sträng min munkar i geometri. Kommer deras egna bekymrade miner av att hon vägrar sluta bryta mot Första Timotheosbrevet 2:11-12? Fransk miniatyr från tidigt 1300-tal. Klicka för större bild!

I 1300-talets Paris avbildades en kvinna i en oväntad situation — hon lär en skara munkar geometri.

Någon gång mellan 1309 och 1316 fick en fransk illuminatör ett viktigt uppdrag. En samling lärda texter skulle sättas ihop åt Paris kansler, Franciscus Caracciolo, och här skulle inte sparas på prakten. Illuminatörens uppgift var att dekorera boksidorna, och han — eller hon, även om de allra flesta inom yrket var män — plockade snart fram färger och bladguld och skred till verket.

Rädsla för kvinnlig intelligens

En viktig del av dekorationerna var de 21 stora bokstäver som inledde nya avsnitt, bokstäver så stora att de kunde utsmyckas med särskilda små bilder — miniatyrer. Elementa, en berömd bok om geometri från antikens Grekland, ingick i samlingen, och den började med bokstaven P. I bokstavens ögla tecknade illuminatören bilden ovan, en kvinna som lär ut geometri till en skara munkar.

Valet är förvånande. Medeltida lärde, inte minst inom kyrkan, höll hårt på att kvinnor inte fick agera lärare. Man åberopade särskilt Första Timotheosbrevet 2:11-12 i Bibelns nya testamente, där det står att kvinnor inte får undervisa eller bestämma över män. De lärdes regel är en del av en medeltida misogyni som tyder på att det fanns stor manlig nervositet kring kvinnlig intelligens. Får man tro vissa författare kunde en man som haft med en kvinna att göra aldrig vara säker på att han inte blivit lurad, och i början av 1370-talet ger en viss Jehan Le Fèvre en intressant förklaring till den samtida regeln att kvinnor inte får ägna sig åt juridik. Manliga jurister skulle helt enkelt inte ha en chans mot dem.

Fru Geometri som lärare

Regler till trots finns dock exempel på kvinnor som predikade och på andra sätt gjorde sig till auktoriteter, till exempel Arnauda av Lamothe som har dykt upp tidigare på den här bloggen. Är då den kvinnliga geometriläraren en avbildning av en sådan normbrytande kvinna? Det är inte omöjligt, men det finns en annan och troligare förklaring.

Ramarna för medeltidens lärda värld gick till stor del tillbaka till en text från 400-talet e.Kr, Om äktenskapet mellan Philologia och Merkurius. Verket handlar om lärdom, och abstrakta begrepp görs om till karaktärer. När Merkurius (intellektuella strävanden) gifter sig med Philologia (lärdom) får den senare sju tjänarinnor som förkroppsligar sju konstformer eller vetenskaper. En av dessa tjänarinnor är just Geometri, och troligen är det hon som vår illuminatör tecknar i kanslerns nya bok — vilket inte på ändrar att illuminatören ritar en kvinna som föreläser för kyrkans män. Genus var minst lika komplicerat under medeltiden som det är idag.

Kanslern själv avled 1316, men hans bok skulle överleva och passera genom många händer under de följande sjuhundra åren. Idag ingår den i British Librarys samlingar och kallas Burney MS. 275 efter den samling som den tillhört sedan 1800-talet.

Tillägg: ett par läsare har gjort ett lysande påpekande på Kvinnliga krigares facebookgrupp. Miniatyren skulle även kunna föreställa Hypatia, en grekisk filosof, astronom och matematiker som levde i Alexandria på 300-och 400-talet e.Kr. Hon omarbetade just det ovan nämnda verket Elementa, och de lyssnande munkarna är i så fall ett olycksbådande inslag — Hypatia dödades år 415 av en kristen lynchmobb, och ett av de motiv som angavs var ilska över att många kristna lyssnat till den hedniska kvinnans lärdomar.

 

Källor

Blamires, Alcuin, Karen Pratt och C. W. Marx, Woman Defamed and Woman Defended: An Anthology of Medieval Texts, Clarendon Press, Oxford 1992, särskilt s. 5-6

“Martianus Capella” på engelskspråkiga Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Martianus_Capella, hämtad 2016-07-04)

“Detailed record for Burney 275” på British Librarys webbplats (https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=7568, hämtad 2016-07-04)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *