Böckerna Kvinnorna historien glömdeSvenska kvinnor historien glömde och Kvinnliga krigare: medeltida kvinnor som ledare, konstnärer och soldater säljs av förlaget Historieporten, Smörgatan 68, 412 76 Göteborg. Förlaget nås lättast via e-post till info [at] historieporten.se.

Personuppgifter — integritetspolicy för Historieporten

Inledning

För att kunna erbjuda produkter och tjänster, och i övrigt bedriva firmans verksamhet, behöver Historieporten behandla personuppgifter. Detta sker enligt gällande lagstiftning, och med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna policy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den enskilda firman Historieporten med organisationsnummer 770604-4893 och adress Smörgatan 68, 412 76 Göteborg.

Insamling av personuppgifter och ändamål med behandlingen

Historieporten samlar in de kunduppgifter som behövs för att kunna leverera de varor eller tjänster som kunden köpt, och i förkommande fall för att kunna skicka faktura. Sådana uppgifter samlas in vid beställningen, och behövs för att vi ska kunna fullfölja köpeavtalet. Vi samlar också in namn och e-postadress dels när man anmäler sig för att få vårt nyhetsbrev, dels när man anmäler att man vill ha e-post då ett nytt inlägg publiceras på webbplatsen. Dessa behandlingar är nödvändiga för vårt berättigade intresse att erbjuda aktuell information och kommunicera nyheter, men man kan när som helst avanmäla sig från nyhetsbrevet och/eller e-postnotifieringen genom att klicka på avanmälningslänken i respektive mail, eller skicka ett meddelande till info [at] historieporten.se. Namn och eventuellt e-postadress för kontaktpersoner hos olika myndigheter och andra organisationer noteras när det behövs för kontakten med organisationen, då detta är nödvändigt för det berättigade intresset att kommunicera med organisationen i fråga.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild i så fall att visas publikt tillsammans med din kommentar. Om du lämnar en kommentar på webbplatsen kan du även välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer på din egen dator. Detta är för din bekvämlighet, och för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. För övrig information om användningen av cookies, se vår cookiepolicy.

Emellanåt filmar och fotograferar vi deltagare vid paneldiskussioner och liknande där vi själva deltar. Detta sker dock bara om alla medverkande som förekommer i materialet har skrivit på ett samtycke. Om så är fallet sparar vi filmen/fotografierna och deltagarnas namn fram tills dess att samtycken löper ut eller återkallas, och kan komma att publicera materialet förutsatt att samtyckena tillåter detta.

Utlämnande av uppgifter

Historieporten lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom de kunduppgifter som lämnas till vår distributör Stjärndistribution för att dessa ska kunna skicka varor och faktura till kunden. De uppgifter som då omfattas är namn, postadress, e-postadress och, i särskilda fall, telefonnummer. Ingen överföring till tredje land förekommer.

Lagringstid

Kunduppgifter sparas i ett år, uppgifter om kontaktperson hos myndigheter och andra organisationer i två. Uppgifter som behövs för att skicka ut nyhetsbrev och/eller e-postnotifiering sparas så länge man prenumererar, och raderas så fort man avanmäler sig.

Kontaktuppgifter

Du når lättast Historieporten via e-post till info [at] historieporten.se.

Reklamation

Om boken eller böckerna som du förbeställt har skadats i frakten, eller har andra fel, reklamerar du lättast försändelsen genom ett meddelande till info [at] historieporten.se.

Ångerrätt

Här följer information i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som är tillämplig när man handlar på nätet. Historieporten försöker vara mer tillmötesgående än vad lagen föreskriver, men här har vi miniminivån: du har rätt att frånträda köpeavtalet (beställningen) utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar boken/böckerna i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till Historieporten skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpeavtalet (om man vill kan man använda den ångerblankett som finns på Konsumentverkets webbplats, konsumentverket.se). Vi kommer då betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda köpeavtalet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka boken/böckerna från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt boken/böckerna, beroende på vilket som inträffar först. Du ska återsända boken/böckerna till oss eller överlämna den/dem till Historieporten utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda köpeavtalet. Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av boken/böckerna. Du är ansvarig endast för bokens/böckernas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa dess/deras art och egenskaper.