"Porträtt av Bianca Maria Sforza", Bonifacio Bembo ca 1460. Tempera på pannå.

Bianca Maria Visconti Sforza omkring år 1460, då hon i tio år varit hertiginna av Milano. Konstnärens namn var Bonifacio Bembo.

Hertiginnan av Milano var djupt insyltad i 1400-talets krig och politik, men blev hon till sist förgiftad av sin son?

De medeltida kvinnliga ledare som fått sina porträtt tecknade på den här bloggen levde ofta under medeltidens mellersta århundraden. Under senmedeltiden, 1300- och 1400-talen, finns färre namn att skriva om. Minst ett lysande undantag finns dock från regeln: en italiensk kvinna vid namn Bianca Maria Visconti Sforza.

Jakt, hästar och en obrytbar förlovning

Bianca Maria föddes 1425 och fick en god start så till vida att hon var den enda arvingen till hertigen av Milano, Filippo Maria Visconti. Hennes mor var dock inte Filippos hustru utan hustruns hovdam Agnese del Maino. Detta hindrade inte att Bianca Maria fick en påkostad uppfostran och möjlighet att liksom sin far utveckla en förkärlek för jakt och hästar.

Det dröjde inte förrän hertigens dotter drogs in i den hårdhänta italienska politiken. Vid sex års ålder lovades hon bort till härföraren Francesco Sforza, som vid det laget var trettio och som Filippo ville knyta till sig med släktskapsband. Politikens vindar växlade, och Bianca Marias far skulle göra två försök att istället lova bort henne till andra, men sådant bet inte på Francesco. År 1441, då hon var 16 år gammal, stod bröllopet i staden Cremona. Hennes hemgift blev just staden Cremona, vilket säger ett och annat om vilken nivå äktenskapet ingicks på.

“Inte som en dam utan som en djärv befälhavare”

Paret skulle få åtta barn — nio, enligt vissa källor — och Bianca Maria såg till att dessa fick de bästa lärare som renässanshumanismen kunde frambringa. Maken befann sig ofta ute på fälttåg mot det expanderande Venedig, och som vi sett flera gånger på den här bloggen blev det då hustrun som fick gå in och sköta hans lokala plikter. Hon hade redan visat en talang för administration och diplomati, och året efter bröllopet blev hon för första gången Francescos ställföreträdare när hon tog hand om styret i provinsen Marche. Furstefamiljen var ännu hörnstenen i italiensk politik, och en kompetent, pålitlig hustru var en bättre ställföreträdare än någon utomstående man som kanske letade efter sätt att förverkliga sina egna ambitioner.

Det hände också att Bianca Maria red med på makens härtåg, “inte som en dam utan som en djärv befälhavare” enligt den samtide krönikören Campi, och ibland var hon med och inspekterade trupper iförd paradrustning. Francesco skaffade sig snart älskarinnor, något som Bianca Maria vanligen ignorerade. När en älskarinna år 1443 försvann och senare hittades död viskades det dock att det var den artonåriga fru Sforza som låg bakom.

Befälhavare och spjutkastare

Bianca Marias far avled 1447, och den så kallade Ambrosianska republiken upprättades i Milano. Bianca blev ilsken över nyheter om vad som hänt med familjens egendomar, och hon och Francesco ledde trupper mot staden när Francesco erbjöds positionen som republikens härförare. Han accepterade, och istället för att erövra Milano blev hans uppgift att ta tillbaka områden som förklarat sig självständiga efter hertigens död.

Striderna mot Venedig fortsatte också. Våren 1448 behövde den venetianska flottan passera bron vid Bianca Marias hemgift Cremona för att angripa Francescos trupper vid Pavia ett åttiotal kilometer därifrån. Bianca Maria var makens ställföreträdare i staden och förde befäl över försvaret, som inkluderade både de trupper som fanns till hands och själva stadsbefolkningen. När venetianerna gick iland för att förstöra bron ska hon även själv ha deltagit i striden i sin paradrustning och kastat ett spjut som träffade en fiendesoldat i munnen. Detta fick försvararna att ta nya tag, och venetianerna drevs tillbaka.

Hertiginnan av Milano

Efter tre år av republik utbröt uppror i Milano, och regimen störtades. Mycket tack vare Bianca Marias familjenamn och popularitet erkändes Francescos som ny hertig av både aristokrati och stadsbor, och paret red in i staden i spetsen för sina trupper istället för att åka i den vagn som förberetts. Bianca Maria styrde nu i Milano medan maken åter gav sig ut i krig. Hennes bevarade brev från den här tiden talar om uppfostran av deras barn, om politiska manövrer och finansiella bekymmer. De ger också intressanta glimtar av hertiginnans personlighet, för Bianca Maria tvekar varken att säga emot Francesco eller att angripa honom för hans fortsatta utomäktenskapliga affärer.

Omkring 1452, då Francesco befann sig på härtåg i Brescia, beordrade hertiginnan en militärexpedition för att få slut på upproret vid borgen Monza — vissa krönikörer hävdar att hon själv var närvarande, men en helhetsbedömning av källorna gör detta mindre troligt. Två år senare blev det till sist fred, och hertigparet kunde ägna sig åt byggnation och välgörenhet.

Blev änkehertiginnan förgiftad?

Efter Francescos död 1466 fullföljde Bianca Maria en annan av den medeltida aristokratiska hustruns plikter och agerade regent för sin äldste son, Galeazzo, som befann sig utomlands. Galeazzo återvände för att bli den nye hertigen, men förhållandet mellan mor och son var inte det bästa, och änkehertiginnan fanns sig allt mer utestängd ur maktens korridorer.

Bianca Maria Visconti Sforza avled 1468, vid 43 års ålder, efter att ha blivit sjuk på hemvägen från Galeazzos bröllop. Ryktet sade att han hade förgiftat henne, vilket inte är omöjligt men inte heller säkert — många dog av plötslig sjukdom under medeltiden, och rykten om förgiftning uppstod gärna då en känd person plötsligt avled. Änkehertiginnan begravdes bredvid sin make i Milanos katedral, och berättelsen om en av medeltidens sista stora kvinnliga ledare hade nått sitt slut.

STEFAN HÖGBERG

 

Källor

Allaire, Gloria, “Bianca Maria Visconti Sforza”, i Reina Pennington (red.), Amazons to Fighter Pilots: A Biographical Dictionary of Military Women, Greenwood Press, Westport 2003

“Bianca Maria Visconti” på engelskspråkiga Wikipedia (hämtad 2016-12-19)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *