Närbild av anglosaxisk hjälm

Reproduktion av anglosaxisk hjälm. Foto: B (CC BY-NC-SA 2.0).

Den engelska drottningen Ethelfled tog över allt mer av kungamakten när hennes make blev sjuk. Efter hans död var det upp till henne att slå tillbaka vikingarna.

Det är sällan den här bloggen tar upp kvinnor från tidig medeltid (500-1000 e.Kr. — som vanligt använder vi den kontinentala definitionen). Det beror mest på att vi inte vet särskilt mycket om denna tid när samhället var enkelt utformat och få källor skrevs, men det finns förstås undantag. Idag tar vi en titt på drottningen och befälhavaren Ethelfled.

Merciernas härskarinna

Ethelfled föddes i den anglosaxiska England under andra hälften av 800-talet, när vikingar från västra Skandinavien som bäst höll på att erövra engelsk mark. Hon var kungadotter av riket Wessex, och när hennes far ingick allians med kung Ethelred i grannriket Mercia gifte han bort henne med Ethelred. Äktenskapet resulterade i en dotter, och enligt vissa uppgifter ska Ethelfled efter förlossningen ha vägrat att någonsin bli gravid igen. Hennes motivering var att det inte anstod en kungadotter att ge efter för frestelsen om en stunds glädje som sedan ledde till så stor smärta. De uppgifterna skrevs dock ner över tvåhundra år efter Ethelfleds tid, så vi får ta dem med en stor nypa salt.

Säkrare är att Ethelfled allt mer hjälpte sin make att styra Mercia, kanske för att hans hälsa börjat vackla. År 911 avled han. Vid det laget var drottningen van att utöva den kungliga makten, och hon fortsatte styra ensam med titeln hlaefdige myrcena, ‘merciernas härskarinna’, en direkt kvinnlig motsvarighet till kungens titel hlaford myrcena. Hur vanligt var det att en kvinna ärvde makten på det sättet? Fanns det sådana öppningar i den anglosaxiska kulturen, eller skapade Ethelfled dem genom sin personlighet och möjligheten att etablera sig under kungens sjukdomstid? Vi vet för lite för att kunna säga något om detta med säkerhet, men uppgifter tyder på att kvinnor i det anglosaxiska samhällets toppskikt hade vissa möjligheter. Deras testamenten visar att de kunde kontrollera stora markområden och andra resurser, och en annan drottning, Ethelbur av Wessex, ska ha anfört trupper och jämnat orten Taunton med marken år 722. En tredje, Cynethryth, styrde Mercia under 700-talets senare del.

Ethelfled driver ut vikingarna

Ethelfleds övertagande av makten är desto mer anmärkningsvärt med tanke på vilket läge Mercia befann sig i. Man låg i konflikt både med walesare i väst, vikingar i nordväst och andra vikingar i öst, så mercierna måste sannerligen ha litat på sin nya drottning. En krönika från 1100-talet säger också att hon ‘beskyddade sina män men spred skräck bland främlingarna’, och det verkar stämma bra med samtida uppgifter. Ethelfled byggde många befästningar och sydde ihop försvarsallianser, ofta i samarbete med sin bror Edward som ärvt kronan i Wessex. Hon verkar ha varit helt för vad vi idag skulle kalla hands-on management. Enligt Anglosaxiska krönikan (i själva verket en samling av flera olika krönikor) övervakade hon personligen byggandet av befästningar vid Tamworth och Stafford under 914.

År 916 dödade walesarna en mercisk abbot vid namn Egbert. Anglosaxiska krönikan beskriver drottningens svar:

[…] och tre dagar senare skickade Ethelfled en styrka in i Wales och förstörde Brecenanmere och tillfångatog kungens hustru och 33 andra personer.

Den stora fienden var dock vikingarna i öst, som redan erövrat stora delar av Mercia. Ethelfled gick till angrepp för att återta denna mark, inte minst det jarldöme som styrdes från Djuraby, dagens Derby.

917. Detta år tog Ethelfled, merciernas härskarinna, med Guds hjälp strax före lammasdagen den befästning som kallas Djuraby och allt land som lyder under denna, och där innanför portarna dödades också fyra tegner som var henne kära.

‘Tegn’ bör här avse medlemmar av den anglosaxiska överklassen som kämpade på Ethelfleds sida, och som hon uppenbarligen kände personligen. Lammasdagen inföll den första augusti.

Två jarldömen återtagna

Året efter erövringen av Djuraby härjade Ethelfleds trupper landet kring en annan vikingabefästning, dagens Leicester, som sedan gav sig godvilligt. Således två jarldömen återerövrade. Man belägrade också vikingarnas huvudort Jarvik (York), men strax före midsommar avled Ethelfled i sin befästning i Tamworth. Förmodligen hade hon drabbats av sjukdom, men eftersom vi inte vet exakt när hon föddes vet vi inte heller hur gammal hon var, så ålderdomssvaghet kan inte uteslutas. Hennes död omnämns hur som helst i källor från Wales och Irland, och med tanke på att dessa inte brukar ta upp engelska härskares död verkar drottningen ha varit berömd långt utanför sitt eget rikes gränser.

Ethelfleds dotter Elfwyn ärvde tronen, men ett halvår senare tog hennes morbror Edward av Wessex makten i Mercia och förde Elfwyn till sitt eget rike. Det draget var att döma av krönikans ordalydelse inte populärt bland mercierna, som ju redan styrts med stor framgång av en drottning och nog kunde tänka sig att fortsätta så en generation till.

 

Källor

Bardsley, Sandy, Women’s Roles in the Middle Ages, Women’s Roles Through History, Greenwood Press, Westport 2007, s. 201

Crawford, Sally, Daily Life in Anglo-Saxon England, Greenwood World Publishing, Oxford 2009, s. 49-50

Fell, Christine, Women in Anglo-Saxon England, British Museum, London 1984, s. 91-93

McLaughlin, Megan, “The Woman Warrior: Gender, Warfare and Society in Medieval Europe”, Women’s Studies 1990:3/4

Nicholson, Helen, “Medieval Women: Warfare and Military Activity”, 1999 (hämtad 2014-09-02)

de Pauw, Linda Grant, Battle Cries and Lullabies: Women in War from Prehistory to the Present, University of Oklahoma Press, Norman 1998, s. 83

Truax, Jean, “Anglo-Norman Women at War: Valiant Soldiers, Prudent Strategists or Charismatic Leaders?”, i The Circle of War in the Middle Ages: Essays on Medieval Military and Naval History, red. Donald Kagay och Andrew Villalon, Warfare in History, Boydell Press, Woodbridge 1999, s. 118-119, 123

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *