Hur för man fram historiska kvinnor? I ett samtal inspelat under Bokmässan 2019 funderar författarna bakom Svenska kvinnor historien glömde (Stefan Högberg) och Märkvärdiga svenska kvinnor (Lisbeth Larsson) över saken. Lisbeth berättar dessutom mer om Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Mitt i videon finns ett litet hack där kameran krånglade; lyckligtvis kom maskineriet igång igen innan innebörden av det som sades gick förlorad.

Vinjettbilden är en beskuren version av Porträtt av Charlotte du Val d’Ognes av Marie-Denise Villers (1801). Trots titeln misstänker konsthistoriker att Villers i själva verket har målat sitt självporträtt.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *